• Levendig centrum
  • Overal gratis parkeren
  • Alles prettig dichtbij
  • Verrassend veel voorzieningen
  • Volop activiteiten

Sinterklaas rijtoer

Geen feest in de Smalle Brug wel een rijtoer door het centrum van Stiens

Ondanks de grote belangstelling en de vele, reeds opgehaalde polsbandjes, kan door de Corona maatregelen, het Sinterklaasfeest van zaterdag 20 november in de Smalle Brug helaas niet doorgaan.

Maar Sinterklaas is in Friesland en dus wil- en zal hij ook in Stiens komen. Als alles goed gaat, komen Sint en een paar van zijn Pieten zaterdagmiddag 20 november rond een uur of twee onder begeleiding van Takostu, via de woningen van Talant, naar het centrum van Stiens alwaar zij rond 14.30 uur hopen aan te komen.

Vanaf +/- 14.00 uur zijn er ook al vooruitgesnelde Pieten in het Centrum, om aan een ieder lekkers uit te delen en zullen zij de tekeningen van de kinderen graag in ontvangst nemen. Tevens komt er dan een grote “Postbus” bij Primera te staan zodat alle kinderen daar hun tekeningen en verlanglijsten in kunnen doen.

Sint vindt het heel erg lastig dat hij zo veel afstand moet houden maar ziet er ontzettend naar uit iedereen weer te zien. Kom daarom met z’n allen, zoveel mogelijk verspreid langs de route, om Sint en zijn Pieten toe te zwaaien. De rijtoer start 14.00 uur bij de hoofdingang van Talant, dan vervolgens rijdt men via de P. Mulierwei, G. Japicxstrjitte, Wythusterwei, Hynstewaed, Uniawei, naar de Langebuorren alwaar juf Anke en DJ Piet, Sint en zijn andere Pieten om +/- 14.30 uur zullen verwelkomen.

Het is jammer maar Sinterklaas heeft duidelijk de opdracht gekregen niet te lang in het centrum te blijven vanwege het “besmettingsrisico”, dat kan ontstaan doordat er toch veel mensen op de been zijn en dus te dicht bij elkaar kunnen komen. De Sint komt daarom ook niet van het paard om iedereen een hand te geven maar hij krijgt wel de mogelijkheid om de aanwezigen, vanaf de rug van Ozosnel, even toe te spreken. Groot opgezet is het feest niet maar het wordt zeker wel gezellig, want Sint en zijn Pieten hebben vorig jaar het gastvrije Stiens vreselijk gemist en zullen dus blij zijn jullie allemaal weer te zien.

Namens Sinterklaas en zijn Pieten een hartelijk groet en graag tot zaterdag!

Volg @Stiens.frl op Instagram